دودامنه یخن دار، گراف و قبتومار. بدون شلوار

$ 72

Description

این دو دامنه ها دارای یخن قبتو مار و گیراف می باشد که توست دست دوخته شده است

بخاطر این مشخصات از دودامنه های ساده گران تر است

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دودامنه یخن دار، گراف و قبتومار. بدون شلوار”

Your email address will not be published. Required fields are marked *